NKCx - Vävnadsprov-uppföljning efter HSIL+ cell diagnos.

  Antal
diagnosticerade
Andel (%) som
följts upp
med vävnadsprov
Antal med
utebliven
Län kvinnor 2019 inom 3 månader inom 1 år uppföljning
Stockholm 2563 79 97 33
Uppsala 401 64 98 6
Södermanland 255 71 96 4
Östergötland 550 66 98 6
Jönköping 411 58 98 1
Kronoberg 209 51 99 1
Kalmar 321 71 96 6
Gotland 77 82 96 2
Blekinge 172 69 99 2
Halland 260 76 97 4
Skåne 1461 60 91 101
Västra Götaland 1637 54 95 29
Värmland 307 73 99 2
Örebro 351 65 97 6
Västmanland 210 58 92 14
Dalarna 947 55 96 6
Gävleborg 134 67 94 5
Västernorrland 320 43 97 4
Jämtland 143 36 95 4
Västerbotten 284 67 96 3
Norrbotten 217 48 99 1
Total 11230 63 96 240

HSIL+ Diagnoskoder: M69719, M74007, M80009, M80702, M80772, M80703, M81401, M81403
Uppdaterad 20MAY2021 15:22:08