Diagram

 

 Täckningsgrad i Riket
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
00 2011 69.7 78.0 76.4 77.3 78.3 77.6 83.8 29.4
00 2012 69.9 81.3 77.5 77.8 78.4 78.4 83.5 29.5
00 2013 70.3 87.4 79.1 78.7 79.4 79.9 82.3 28.7
00 2014 70.7 91.3 80.3 79.3 79.5 80.9 82.7 28.0
00 2015 71.5 91.9 81.5 79.6 79.5 81.3 83.0 30.6
00 2016 72.5 90.3 83.6 80.4 79.9 81.9 83.8 32.3
00 2017 73.6 89.2 85.6 81.1 79.9 82.4 84.4 35.8
00 2018 75.9 91.7 91.7 82.8 80.5 84.6 86.0 39.2
00 2019 79.4 94.7 98.2 85.1 81.5 87.1 86.5 48.7

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 05MAY2020 8:38:54