Diagram

 

 Täckningsgrad i Stockholm
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
01 2011 67.1 73.4 73.1 73.4 72.1 72.9 80.0 29.4
01 2012 66.7 76.3 71.7 72.6 72.9 72.9 78.6 29.0
01 2013 66.8 82.6 72.1 72.9 74.4 74.3 76.1 27.6
01 2014 66.4 83.9 71.9 73.0 73.4 74.0 76.0 26.1
01 2015 67.2 83.0 72.1 72.2 72.8 73.5 75.4 34.0
01 2016 68.7 82.1 74.4 73.3 73.6 74.5 77.4 36.4
01 2017 69.7 82.5 75.1 73.9 73.2 74.7 80.5 37.1
01 2018 72.2 86.3 80.6 75.8 75.0 77.5 83.7 38.4
01 2019 75.7 89.3 86.3 79.6 78.1 81.3 84.0 44.3

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 05MAY2020 8:38:54