Diagram

 

 Täckningsgrad i Uppsala
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
03 2011 59.8 47.7 59.4 66.1 65.4 62.3 76.7 31.6
03 2012 60.0 56.4 59.8 66.4 65.9 63.7 75.3 30.6
03 2013 61.6 62.0 60.8 69.1 68.5 66.5 76.4 30.2
03 2014 63.9 65.1 62.5 72.5 72.2 69.6 79.6 29.4
03 2015 65.5 78.6 67.3 74.7 73.8 73.5 79.0 26.5
03 2016 67.7 84.1 71.2 77.8 75.9 76.8 81.6 24.8
03 2017 68.1 89.4 74.2 77.0 74.4 77.3 81.5 24.5
03 2018 69.6 89.3 83.9 78.7 73.3 79.3 81.4 26.3
03 2019 71.2 90.6 93.7 81.2 72.4 81.8 77.3 30.5

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 05MAY2020 8:38:54