Diagram

 

 Täckningsgrad i Södermanland
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
04 2013 67.3 84.3 82.1 79.2 76.7 79.1 83.9 22.1
04 2014 69.0 97.4 84.3 83.1 77.3 82.4 84.0 22.1
04 2015 68.9 96.7 81.5 81.9 76.2 81.1 83.3 26.0
04 2016 68.6 77.9 84.5 81.8 75.1 79.2 84.5 28.3
04 2017 70.1 75.7 88.6 84.5 75.4 80.7 86.0 29.1
04 2018 71.4 73.9 89.7 83.7 76.2 80.8 89.1 30.9
04 2019 71.7 76.6 84.4 85.3 75.8 80.7 88.9 32.1
04 2020 76.8 75.1 79.9 83.8 79.6 80.6 91.3 52.2
04 2021 79.6 75.3 80.0 83.5 81.8 81.5 88.1 65.9

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:20