Diagram

 

 Täckningsgrad i Östergötland
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
05 2013 64.7 88.4 73.8 76.0 74.6 76.5 77.9 17.2
05 2014 68.6 94.7 78.9 77.9 75.9 79.3 77.6 29.0
05 2015 70.3 94.3 81.5 78.7 76.4 80.2 79.2 33.0
05 2016 74.1 96.3 86.1 81.4 79.3 83.3 83.1 38.8
05 2017 76.9 97.7 90.0 83.9 80.6 85.5 85.0 43.5
05 2018 78.4 97.5 90.4 84.6 80.7 85.9 84.4 50.0
05 2019 81.2 97.3 93.4 85.5 82.9 87.6 85.8 57.2
05 2020 78.0 96.9 88.6 83.4 78.0 84.2 79.9 57.0
05 2021 80.0 96.2 90.7 84.9 79.5 85.5 82.1 60.5

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:20