Diagram

 

 Täckningsgrad i Östergötland
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
05 2011 64.7 72.9 71.4 74.6 74.8 74.0 81.1 19.2
05 2012 65.3 84.4 73.6 76.3 75.3 76.4 79.1 18.2
05 2013 64.7 88.4 73.8 76.0 74.6 76.5 77.9 17.2
05 2014 68.6 94.7 78.9 77.9 75.9 79.3 77.6 29.0
05 2015 70.3 94.3 81.5 78.7 76.4 80.2 79.2 33.0
05 2016 74.1 96.3 86.1 81.4 79.3 83.3 83.1 38.8
05 2017 76.9 97.7 90.0 83.9 80.6 85.5 85.0 43.5
05 2018 79.4 100.0 96.3 85.0 81.0 87.6 85.2 50.0
05 2019 84.7 100.0 100.0 87.7 83.9 92.9 87.8 57.5

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 05MAY2020 8:38:54