Diagram

 

 Täckningsgrad i Jönköping
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
06 2011 69.2 80.5 83.6 84.7 84.2 83.9 80.6 13.3
06 2012 70.3 67.8 86.2 83.7 84.2 82.6 83.5 20.4
06 2013 72.1 70.5 91.8 85.6 86.8 85.4 86.0 19.9
06 2014 72.5 83.6 89.9 86.6 85.9 86.5 85.3 19.9
06 2015 74.5 96.8 88.8 87.7 86.7 88.5 86.2 23.4
06 2016 74.6 87.9 85.3 85.9 83.6 85.1 85.0 34.5
06 2017 76.2 83.0 89.7 86.4 83.1 85.4 83.4 42.7
06 2018 79.5 81.3 99.3 88.7 83.3 87.7 84.4 51.2
06 2019 84.2 97.4 100.0 90.1 84.0 91.0 90.5 58.1

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 05MAY2020 8:38:54