Diagram

 

 Täckningsgrad i Kronoberg
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
07 2011 62.2 60.5 67.3 72.0 71.6 69.9 74.6 25.7
07 2012 61.1 59.9 67.5 71.6 70.6 69.3 73.2 24.4
07 2013 59.8 61.1 65.6 70.7 68.7 68.0 75.3 20.2
07 2014 58.3 68.6 68.7 71.6 67.3 69.2 71.4 14.8
07 2015 56.9 73.7 67.3 70.3 66.0 68.6 68.3 13.2
07 2016 56.9 79.3 69.8 69.9 65.3 69.3 67.6 11.9
07 2017 57.9 80.7 73.7 72.1 66.0 71.2 67.7 11.0
07 2018 62.5 87.6 86.0 78.1 72.4 78.5 69.5 10.7
07 2019 72.3 100.0 100.0 87.6 77.5 88.0 83.0 17.4

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 05MAY2020 8:38:54