Diagram

 

 Täckningsgrad i Kalmar
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
08 2013 80.7 94.3 89.0 82.4 81.2 84.2 88.3 65.7
08 2014 78.2 97.1 84.6 80.5 77.3 81.6 87.8 61.2
08 2015 76.3 99.1 83.7 77.7 72.7 79.0 87.2 60.1
08 2016 77.5 99.5 88.6 80.7 74.3 82.4 89.8 54.8
08 2017 80.4 99.5 96.6 87.9 82.6 88.9 93.0 49.1
08 2018 81.1 99.5 98.3 91.0 86.2 91.6 91.4 47.3
08 2019 83.4 96.6 98.2 90.8 86.6 91.2 89.4 59.3
08 2020 83.6 94.7 95.8 90.5 86.9 90.6 82.6 68.2
08 2021 84.1 89.8 93.6 89.7 87.2 89.6 80.6 74.5

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:20