Diagram

 

 Täckningsgrad i Blekinge
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
10 2011 68.5 73.4 79.8 80.7 83.4 81.0 85.9 20.0
10 2012 67.4 66.1 78.3 78.7 80.1 78.0 90.8 19.0
10 2013 66.8 73.8 83.3 81.9 82.5 81.6 80.7 18.4
10 2014 67.8 79.9 85.1 83.3 84.9 83.9 80.9 17.6
10 2015 70.4 94.6 82.9 86.4 84.2 85.8 79.5 25.9
10 2016 71.6 97.4 85.9 87.1 83.8 86.7 80.4 27.9
10 2017 72.2 84.5 89.8 86.4 82.1 85.0 83.5 30.7
10 2018 74.1 87.3 99.3 84.5 83.6 86.9 82.3 35.4
10 2019 73.6 83.8 99.1 81.9 83.6 85.5 80.4 38.3

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 05MAY2020 8:38:54