Diagram

 

 Täckningsgrad i Blekinge
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
10 2013 66.8 73.8 83.3 81.9 82.5 81.6 80.7 18.4
10 2014 67.8 79.9 85.1 83.3 84.9 83.9 80.9 17.6
10 2015 70.4 94.6 82.9 86.4 84.2 85.8 79.5 25.9
10 2016 71.6 97.4 85.9 87.1 83.8 86.7 80.4 27.9
10 2017 72.2 84.5 89.8 86.4 82.1 85.0 83.5 30.7
10 2018 73.9 84.9 94.3 85.6 83.5 86.2 82.3 35.7
10 2019 73.4 80.2 90.0 84.1 83.8 84.6 80.6 38.7
10 2020 74.1 76.8 84.3 83.8 81.5 82.3 77.3 50.2
10 2021 71.5 78.2 83.2 84.3 81.8 82.6 67.9 46.7

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:21