Diagram

 

 Täckningsgrad i Skåne
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
12 2011 72.5 82.3 73.3 74.9 74.9 75.4 81.8 52.7
12 2012 72.6 86.6 73.8 74.4 73.6 75.4 82.8 52.8
12 2013 71.7 89.8 74.2 74.9 73.6 76.0 78.1 51.5
12 2014 73.0 95.0 77.8 76.0 74.8 78.1 79.9 50.1
12 2015 74.9 93.1 80.8 78.4 78.2 80.5 83.0 49.3
12 2016 75.4 92.1 82.4 79.1 79.3 81.3 84.0 48.1
12 2017 78.0 88.8 84.0 78.9 78.4 80.8 83.5 63.4
12 2018 80.3 90.2 86.4 80.3 78.8 82.0 87.1 67.6
12 2019 83.5 92.9 91.2 83.2 81.0 85.0 88.7 73.4

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 05MAY2020 8:38:54