Diagram

 

 Täckningsgrad i Skåne
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
12 2013 71.7 89.8 74.2 74.9 73.6 76.0 78.1 51.5
12 2014 73.0 95.0 77.8 76.0 74.8 78.1 79.9 50.1
12 2015 74.9 93.1 80.8 78.4 78.2 80.5 83.0 49.3
12 2016 75.4 92.1 82.4 79.1 79.3 81.3 84.0 48.1
12 2017 78.0 88.8 84.0 78.9 78.4 80.8 83.5 63.4
12 2018 78.9 88.4 82.5 78.9 77.9 80.3 85.8 67.5
12 2019 80.4 89.6 82.5 79.7 78.7 81.0 85.7 72.9
12 2020 80.8 87.7 81.7 80.2 78.5 80.7 83.7 77.7
12 2021 82.1 85.8 82.1 80.8 78.6 80.8 84.0 84.6

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:21