Diagram

 

 Täckningsgrad i Västra Götaland
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
14 2013 76.1 96.0 88.0 85.7 87.1 87.8 87.3 26.5
14 2014 76.6 99.5 89.1 86.5 88.0 89.2 87.0 25.7
14 2015 76.4 98.6 89.8 86.1 86.9 88.5 88.4 25.4
14 2016 76.3 93.3 91.8 86.0 86.3 88.1 88.1 26.5
14 2017 76.1 89.8 93.7 85.7 85.9 87.7 87.2 27.1
14 2018 76.7 89.8 94.4 86.7 86.2 88.3 87.3 28.0
14 2019 78.9 88.1 93.9 87.3 86.2 88.3 84.9 41.6
14 2020 79.6 85.0 92.9 86.8 84.9 87.2 87.3 46.1
14 2021 81.8 83.0 93.6 85.0 84.8 86.5 83.9 63.9

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:21