Diagram

 

 Täckningsgrad i Värmland
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
17 2011 74.0 93.9 83.3 83.3 88.1 86.3 78.8 37.6
17 2012 74.9 100.0 87.2 86.7 90.6 90.2 78.7 32.8
17 2013 76.0 100.0 90.0 88.9 91.7 92.9 79.6 31.2
17 2014 74.5 100.0 92.1 88.7 89.9 92.8 80.0 24.8
17 2015 75.9 100.0 94.1 88.8 90.1 93.2 81.1 29.3
17 2016 77.9 100.0 96.7 88.5 88.7 92.5 83.3 37.8
17 2017 80.9 100.0 99.1 91.4 91.6 94.6 83.6 45.1
17 2018 85.0 100.0 100.0 92.6 88.5 96.1 93.6 49.6
17 2019 86.9 100.0 100.0 90.6 84.6 94.9 97.2 57.0

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 05MAY2020 8:38:54