Diagram

 

 Täckningsgrad i Örebro
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
18 2013 64.8 98.2 82.0 81.7 80.0 83.0 69.6 11.3
18 2014 66.7 99.5 83.3 82.4 81.0 84.7 75.1 11.1
18 2015 68.7 99.5 88.3 84.7 82.1 87.1 77.6 11.0
18 2016 69.3 99.5 91.5 86.6 83.0 88.7 75.3 11.4
18 2017 69.8 99.5 92.0 88.1 84.1 89.7 72.0 13.5
18 2018 74.5 99.5 91.7 88.2 83.7 89.6 73.7 32.9
18 2019 79.8 99.5 91.1 88.2 84.3 89.4 77.3 54.5
18 2020 81.0 99.5 92.1 87.4 79.2 87.6 77.0 65.8
18 2021 80.0 99.5 92.3 83.1 70.9 82.7 79.0 73.0

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:21