Diagram

 

 Täckningsgrad i Västmanland
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
19 2013 67.7 89.8 79.3 82.1 78.3 81.0 81.7 19.3
19 2014 69.0 91.9 79.6 83.3 80.1 82.4 85.8 18.0
19 2015 71.0 90.4 84.6 83.8 81.1 83.6 84.7 25.0
19 2016 70.6 84.8 84.5 82.0 76.7 80.7 84.8 30.7
19 2017 73.1 84.6 89.1 84.1 78.0 82.7 84.6 36.2
19 2018 72.8 77.6 85.6 82.0 75.7 79.8 85.8 40.7
19 2019 77.6 77.7 82.1 78.6 75.8 78.1 88.2 65.5
19 2020 78.5 77.6 81.0 78.7 77.1 78.5 85.8 70.8
19 2021 83.1 84.8 85.2 84.3 84.1 84.4 85.3 76.8

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:21