Diagram

 

 Täckningsgrad i Västmanland
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
19 2011 64.6 80.9 75.8 77.2 76.5 77.0 75.5 20.1
19 2012 63.5 79.8 73.6 76.7 73.6 75.3 76.2 19.6
19 2013 67.7 89.8 79.3 82.1 78.3 81.0 81.7 19.3
19 2014 69.0 91.9 79.6 83.3 80.1 82.4 85.8 18.0
19 2015 71.0 90.4 84.6 83.8 81.1 83.6 84.7 25.0
19 2016 70.6 84.8 84.5 82.0 76.7 80.7 84.8 30.7
19 2017 73.1 84.6 89.1 84.1 78.0 82.7 84.6 36.2
19 2018 73.8 81.0 92.1 83.0 75.3 81.4 87.2 40.4
19 2019 79.9 83.7 95.7 81.0 75.0 81.5 91.3 64.6

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 05MAY2020 8:38:54