Diagram

 

 Täckningsgrad i Dalarna
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
20 2013 75.2 74.7 87.5 87.0 84.8 84.9 99.5 26.6
20 2014 75.0 75.3 88.3 87.4 86.0 85.7 99.5 25.3
20 2015 75.1 78.1 89.7 88.0 86.2 86.5 99.5 24.0
20 2016 76.2 85.7 91.8 90.8 87.2 89.0 99.5 23.2
20 2017 76.2 89.6 92.4 91.4 85.8 89.2 99.5 21.9
20 2018 77.5 87.6 90.2 92.3 85.8 89.0 90.0 38.9
20 2019 79.7 83.8 93.4 93.8 86.8 90.1 89.1 46.4
20 2020 80.1 77.8 94.0 91.3 85.8 88.5 89.4 51.0
20 2021 81.1 77.5 90.5 90.8 85.6 87.6 88.6 58.1

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:21