Diagram

 

 Täckningsgrad i Gävleborg
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
21 2011 73.4 95.2 81.7 83.6 81.9 83.7 99.2 21.4
21 2012 72.5 100.0 80.0 83.9 80.6 84.1 93.1 24.3
21 2013 72.1 100.0 85.3 83.3 80.5 84.7 90.7 24.8
21 2014 72.1 100.0 89.0 82.5 80.3 84.5 90.2 26.3
21 2015 73.1 97.8 91.9 85.0 81.2 85.9 90.8 27.1
21 2016 74.1 97.5 93.1 85.7 81.1 86.4 92.9 27.9
21 2017 74.7 94.2 93.6 85.1 81.4 86.1 95.2 28.7
21 2018 75.2 97.9 100.0 85.1 81.3 87.8 95.8 25.9
21 2019 75.9 100.0 100.0 85.5 80.0 89.3 95.8 25.0

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 05MAY2020 8:38:54