Diagram

 

 Täckningsgrad i Jämtland
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
23 2011 69.4 78.6 75.7 80.3 86.0 81.7 87.2 17.3
23 2012 71.2 91.3 80.9 81.0 85.3 83.8 91.8 16.8
23 2013 70.3 95.3 84.3 80.5 85.1 84.5 89.5 15.2
23 2014 69.6 96.9 83.8 79.9 84.1 84.1 89.4 14.2
23 2015 69.0 94.6 84.8 79.1 83.4 83.5 88.7 14.3
23 2016 69.4 93.6 89.4 81.0 83.3 84.8 87.4 14.6
23 2017 69.9 89.8 90.7 83.3 83.1 85.3 86.9 16.0
23 2018 70.1 93.5 98.1 82.8 81.5 86.1 83.9 17.1
23 2019 74.6 96.3 100.0 83.8 78.2 86.5 83.2 36.6

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 05MAY2020 8:38:54