Diagram

 

 Täckningsgrad i Västerbotten
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
24 2013 68.8 90.8 77.7 76.1 78.6 79.2 88.4 17.8
24 2014 69.5 88.5 79.3 76.0 78.0 79.0 91.1 19.8
24 2015 71.0 91.3 82.9 77.5 80.8 81.5 84.3 27.5
24 2016 71.8 92.1 83.2 78.7 81.3 82.3 84.0 29.5
24 2017 72.5 93.0 84.7 77.8 80.8 82.3 83.5 33.4
24 2018 73.9 90.2 86.9 80.6 81.8 83.6 81.9 37.9
24 2019 76.2 90.6 89.3 81.8 81.4 84.3 76.4 52.2
24 2020 79.1 92.1 88.9 82.9 79.4 84.1 85.0 58.2
24 2021 85.5 98.3 92.9 89.5 85.9 90.1 91.1 66.2

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 27JUL2022 11:31:21