Diagram

 

 Täckningsgrad i Västerbotten
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
24 2011 70.2 100.0 70.6 77.3 82.5 81.3 94.1 10.4
24 2012 69.9 96.2 75.8 77.5 80.4 80.6 94.3 11.6
24 2013 68.8 90.8 77.7 76.1 78.6 79.2 88.4 17.8
24 2014 69.5 88.5 79.3 76.0 78.0 79.0 91.1 19.8
24 2015 71.0 91.3 82.9 77.5 80.8 81.5 84.3 27.5
24 2016 71.8 92.1 83.2 78.7 81.3 82.3 84.0 29.5
24 2017 72.5 93.0 84.7 77.8 80.8 82.3 83.5 33.4
24 2018 74.6 92.2 91.4 81.5 81.3 84.7 81.5 38.1
24 2019 78.5 98.8 100.0 84.5 80.3 88.2 75.9 53.1

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 05MAY2020 8:38:54