Diagram

 

 Täckningsgrad i Norrbotten
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-60 61-70
25 2011 71.3 79.7 84.7 81.6 83.3 82.6 91.0 21.6
25 2012 69.3 76.3 85.8 81.3 79.0 80.5 89.3 20.6
25 2013 69.5 82.6 86.7 81.1 81.1 82.1 88.2 19.7
25 2014 70.2 83.3 88.3 82.5 84.0 84.1 87.0 20.3
25 2015 70.3 86.1 89.5 83.3 82.5 84.3 88.0 19.7
25 2016 70.9 84.6 89.8 83.3 82.7 84.3 86.2 24.2
25 2017 72.1 84.1 90.9 83.9 83.1 84.8 80.9 33.4
25 2018 73.7 83.9 98.8 85.1 81.0 85.7 82.1 37.2
25 2019 75.4 83.7 100.0 85.8 79.9 86.5 84.5 39.6

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 05MAY2020 8:38:54