Diagram

 

 Täckningsgrad i Riket
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
00 2015 7.8 7.8 7.5 8.7 7.6 8.0 14.2 1.0
00 2016 10.9 9.1 9.8 12.9 11.3 11.3 19.2 1.2
00 2017 17.0 11.0 13.8 22.0 19.2 18.2 25.9 4.3
00 2018 24.8 12.9 18.3 33.1 29.6 26.8 36.9 6.2
00 2019 36.0 15.5 23.2 48.3 44.6 38.6 50.0 12.8
00 2020 44.4 19.4 28.1 58.3 54.6 47.1 60.8 17.7
00 2021 57.2 30.5 38.6 71.2 67.9 59.7 76.7 27.4
00 2022 65.5 39.7 47.8 76.7 74.2 66.7 87.9 36.0
00 2023 71.7 61.6 62.8 79.8 76.2 73.7 94.0 39.6

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 15MAY2024 15:09:00