Diagram

 

 Täckningsgrad i Stockholm
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
01 2015 14.9 8.6 9.2 16.5 15.6 14.0 31.7 0.5
01 2016 22.0 8.8 12.0 26.6 25.7 21.7 42.1 0.8
01 2017 33.0 10.0 18.0 44.2 42.2 35.1 53.9 1.4
01 2018 41.5 11.6 23.7 56.1 53.8 44.7 63.8 2.7
01 2019 51.0 14.0 28.0 68.7 66.5 54.8 76.5 4.2
01 2020 50.7 21.6 29.8 65.0 62.1 53.1 78.1 5.8
01 2021 61.7 52.6 50.4 71.9 69.0 65.0 89.2 12.1
01 2022 67.2 68.5 67.5 72.2 68.3 69.6 92.1 23.7
01 2023 70.2 92.4 79.2 73.9 68.3 74.6 88.3 27.5

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 15MAY2024 15:09:00