Diagram

 

 Täckningsgrad i Uppsala
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
03 2015 23.7 2.5 10.0 22.3 27.5 19.1 57.4 4.8
03 2016 30.2 2.8 13.0 29.8 35.0 24.5 72.7 5.9
03 2017 28.9 4.4 12.1 25.4 29.6 21.2 75.8 6.5
03 2018 24.9 5.5 10.2 18.5 20.3 15.6 72.0 7.7
03 2019 26.2 8.4 12.8 24.9 23.1 19.6 65.5 7.9
03 2020 34.5 12.0 18.6 43.7 39.4 32.9 64.6 7.8
03 2021 48.2 14.9 24.8 63.0 58.0 47.2 73.7 23.5
03 2022 57.6 23.4 31.3 74.8 69.4 57.6 82.4 29.8
03 2023 64.6 43.6 47.2 76.8 71.0 64.8 90.5 34.2

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 15MAY2024 15:09:00