Diagram

 

 Täckningsgrad i Södermanland
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
04 2015 3.1 3.9 4.8 4.5 3.4 4.1 3.6 0.4
04 2016 3.6 4.8 6.1 4.9 3.6 4.6 4.4 0.5
04 2017 4.6 6.2 7.6 6.0 4.3 5.6 5.9 0.8
04 2018 5.9 7.8 9.2 7.2 5.6 7.0 7.5 1.4
04 2019 7.2 9.8 10.7 8.7 7.1 8.5 8.9 1.9
04 2020 25.0 10.8 16.0 29.8 28.5 25.0 27.5 22.6
04 2021 45.4 12.1 21.9 55.6 57.7 46.2 50.2 38.2
04 2022 59.9 11.9 25.6 77.3 76.5 61.9 69.3 44.4
04 2023 69.1 20.4 35.2 82.5 85.2 69.9 85.5 49.1

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 15MAY2024 15:09:00