Diagram

 

 Täckningsgrad i Östergötland
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
05 2015 8.8 13.0 8.6 5.8 5.3 7.0 21.7 1.4
05 2016 11.7 16.0 11.1 7.7 6.8 9.0 29.9 2.0
05 2017 14.1 18.5 13.5 9.2 7.9 10.7 35.9 2.8
05 2018 16.0 18.9 14.0 9.5 7.9 11.0 43.3 3.6
05 2019 23.4 19.3 17.2 20.2 16.6 18.2 53.6 8.3
05 2020 34.0 19.9 23.6 40.5 35.0 32.8 56.6 13.9
05 2021 49.7 28.3 35.6 63.5 56.3 51.5 74.1 17.5
05 2022 63.6 45.4 56.2 79.3 74.0 69.3 86.3 20.3
05 2023 71.3 74.1 74.9 80.4 75.5 77.0 96.4 24.5

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 15MAY2024 15:09:00