Diagram

 

 Täckningsgrad i Jönköping
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
06 2015 1.4 3.7 1.4 1.9 1.8 2.0 1.0 0.0
06 2016 1.7 5.4 2.7 2.2 1.8 2.5 1.1 0.1
06 2017 2.1 7.6 4.2 2.6 1.9 3.2 1.1 0.0
06 2018 19.3 7.7 11.3 27.7 24.7 21.3 22.3 10.4
06 2019 36.0 11.1 19.3 52.3 49.8 40.6 42.3 15.7
06 2020 51.6 14.8 29.0 74.7 71.5 58.4 63.5 18.4
06 2021 63.1 20.3 38.6 84.2 81.7 67.9 85.7 23.7
06 2022 71.5 28.4 44.4 86.6 85.3 72.3 99.0 32.1
06 2023 76.3 49.2 59.8 89.5 88.2 79.5 99.0 37.6

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 15MAY2024 15:09:00