Diagram

 

 Täckningsgrad i Kronoberg
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
07 2015 2.0 1.9 3.4 3.6 2.3 2.9 1.3 0.2
07 2016 2.8 3.2 4.9 4.6 3.2 4.0 1.8 0.3
07 2017 3.1 3.9 5.6 4.9 3.2 4.3 2.3 0.4
07 2018 3.7 6.3 7.2 5.1 3.6 5.1 2.9 0.5
07 2019 9.4 8.7 10.0 10.1 7.4 8.9 18.8 1.1
07 2020 18.3 10.6 14.1 24.5 19.3 19.1 29.2 4.9
07 2021 35.4 13.0 21.1 48.9 43.6 37.9 43.4 19.2
07 2022 47.3 12.5 25.9 65.7 60.7 51.0 58.5 24.0
07 2023 59.0 38.0 43.6 69.9 65.0 60.2 75.9 37.1

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 15MAY2024 15:09:00