Diagram

 

 Täckningsgrad i Kalmar
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
08 2015 4.1 14.4 9.6 5.6 3.6 6.4 2.4 0.3
08 2016 5.7 18.2 13.2 7.8 5.1 8.8 3.6 0.5
08 2017 6.8 18.3 14.4 9.4 6.1 10.0 5.5 0.9
08 2018 9.8 19.4 16.2 10.4 7.5 11.4 14.4 1.9
08 2019 19.5 19.0 18.6 19.3 15.0 17.5 24.9 19.0
08 2020 36.1 19.0 24.9 43.2 37.7 35.2 44.5 30.3
08 2021 53.8 20.1 31.3 69.3 63.3 55.1 66.2 38.7
08 2022 69.4 21.4 36.4 89.1 85.8 71.7 87.6 45.7
08 2023 78.5 39.3 61.0 91.0 88.7 80.0 99.0 50.0

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 15MAY2024 15:09:00