Diagram

 

 Täckningsgrad i Gotland
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
09 2015 17.0 11.8 13.1 18.4 16.9 16.2 35.8 0.4
09 2016 24.1 12.6 15.4 28.8 27.8 24.5 47.3 0.7
09 2017 35.7 12.5 22.2 49.0 46.6 39.6 62.3 1.6
09 2018 44.2 13.8 28.0 63.3 59.2 50.2 73.0 2.9
09 2019 53.3 16.1 33.8 76.1 71.0 60.3 87.8 4.3
09 2020 52.9 25.0 35.9 71.5 64.4 57.6 89.1 6.8
09 2021 62.3 53.0 53.0 76.9 68.5 67.1 99.0 13.9
09 2022 67.7 71.7 68.0 76.9 68.3 71.6 99.0 25.5
09 2023 69.2 95.8 86.2 75.8 65.7 75.5 94.4 29.7

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 15MAY2024 15:09:00