Diagram

 

 Täckningsgrad i Blekinge
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
10 2015 8.2 9.1 8.8 5.2 3.4 5.4 24.3 0.3
10 2016 10.5 10.8 11.0 6.6 4.7 7.0 30.8 0.6
10 2017 12.7 11.5 13.1 7.8 5.5 8.2 37.5 1.0
10 2018 15.1 12.2 14.0 8.7 6.1 9.0 46.0 1.6
10 2019 27.8 12.5 21.7 31.2 28.4 26.5 58.0 2.3
10 2020 40.3 13.3 29.2 51.5 48.5 42.6 60.4 14.7
10 2021 52.1 18.0 40.3 77.0 74.0 63.6 54.5 19.7
10 2022 59.8 19.4 41.5 80.0 78.1 66.9 75.8 24.5
10 2023 71.6 30.7 50.3 85.9 85.6 74.8 98.0 35.2

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 15MAY2024 15:09:00