Diagram

 

 Täckningsgrad i Skåne
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
12 2015 8.1 7.2 8.2 6.4 4.9 6.3 19.3 2.7
12 2016 9.3 8.7 9.3 6.8 4.9 6.8 23.2 3.3
12 2017 27.1 13.4 16.5 28.0 25.5 23.3 42.4 23.8
12 2018 42.9 17.1 22.8 51.7 49.3 41.5 62.3 27.6
12 2019 58.0 21.6 28.7 73.0 71.6 58.4 78.4 35.0
12 2020 65.6 24.1 34.6 79.1 77.7 64.2 91.4 41.8
12 2021 72.3 33.7 43.0 79.9 77.9 67.4 99.0 52.1
12 2022 76.4 49.2 55.0 78.9 77.7 71.0 99.0 58.4
12 2023 76.9 69.9 69.9 79.4 78.4 76.4 99.0 45.3

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 15MAY2024 15:09:00