Diagram

 

 Täckningsgrad i Västra Götaland
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
14 2015 4.2 8.7 7.5 5.4 4.3 5.7 3.0 0.4
14 2016 6.4 11.9 11.3 7.9 6.2 8.4 5.9 0.6
14 2017 7.9 13.9 14.3 9.7 7.4 10.3 7.6 0.8
14 2018 14.5 15.0 18.2 20.4 17.0 18.2 16.0 1.2
14 2019 29.1 16.0 22.7 40.6 36.8 33.0 31.2 14.3
14 2020 43.1 16.4 27.6 60.9 57.4 48.3 50.1 18.0
14 2021 58.0 17.4 31.2 77.0 75.9 61.4 67.8 35.7
14 2022 64.0 17.9 31.6 79.6 81.7 64.8 81.0 42.1
14 2023 69.0 35.2 43.7 79.6 77.7 67.7 91.3 47.4

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 15MAY2024 15:09:00