Diagram

 

 Täckningsgrad i Örebro
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
18 2015 3.3 3.2 4.3 4.8 5.1 4.6 2.7 0.2
18 2016 10.4 4.1 7.4 16.5 15.4 13.0 13.7 0.4
18 2017 24.1 8.3 17.2 40.7 37.3 31.2 25.9 2.6
18 2018 44.3 13.7 26.8 66.4 61.5 50.8 56.7 14.1
18 2019 61.2 17.1 34.7 86.1 83.0 66.9 79.3 27.1
18 2020 68.3 36.0 47.9 86.6 79.2 70.6 93.4 35.9
18 2021 74.3 63.0 67.0 83.6 71.8 73.9 99.0 38.6
18 2022 76.2 87.1 84.0 77.5 62.0 74.4 99.0 40.6
18 2023 74.9 96.2 92.3 73.9 55.2 73.3 99.0 51.7

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 15MAY2024 15:09:00