Diagram

 

 Täckningsgrad i Gävleborg
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
21 2015 3.9 3.7 5.0 5.8 4.4 4.9 4.5 0.9
21 2016 4.6 4.3 6.3 6.9 5.1 5.8 5.4 1.0
21 2017 4.8 4.6 6.6 7.0 5.1 5.9 6.1 1.1
21 2018 5.1 4.4 6.9 7.3 5.4 6.2 6.6 1.1
21 2019 5.3 4.6 6.8 7.7 5.7 6.5 6.5 1.2
21 2020 5.8 5.4 7.3 8.2 6.5 7.1 7.1 1.1
21 2021 15.7 8.0 11.9 25.6 22.4 20.1 14.6 5.7
21 2022 34.5 11.8 17.1 46.8 41.9 36.2 33.5 30.9
21 2023 65.1 39.8 43.0 74.8 69.0 63.8 79.6 53.2

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 15MAY2024 15:09:00