Diagram

 

 Täckningsgrad i Västernorrland
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
22 2015 6.6 20.0 14.4 8.6 7.0 10.0 4.4 0.6
22 2016 7.5 19.6 15.7 10.0 8.0 11.1 5.7 0.8
22 2017 7.8 18.2 15.9 9.9 8.0 11.0 6.9 0.8
22 2018 8.0 16.5 15.7 10.2 8.0 10.9 7.9 1.1
22 2019 8.6 16.4 15.9 11.1 8.6 11.5 8.4 1.7
22 2020 14.0 16.5 17.0 19.4 17.0 17.8 15.4 3.4
22 2021 35.5 17.3 23.7 43.6 39.9 36.3 48.5 20.5
22 2022 52.7 18.9 28.6 67.3 63.3 54.8 72.1 27.5
22 2023 70.7 53.0 54.0 86.9 83.2 77.0 91.2 33.3

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 15MAY2024 15:09:00