Diagram

 

 Täckningsgrad i Västerbotten
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
24 2015 7.8 21.2 13.9 9.7 8.0 11.4 4.9 0.3
24 2016 8.6 21.0 15.5 10.4 8.5 12.1 6.3 0.6
24 2017 9.8 20.9 17.8 12.0 9.8 13.6 7.7 0.8
24 2018 10.9 21.3 21.0 13.4 10.7 15.0 8.8 1.0
24 2019 12.0 23.2 21.6 14.5 11.4 16.0 10.4 1.7
24 2020 12.0 22.6 20.8 14.3 11.0 15.6 11.4 2.0
24 2021 26.6 21.1 22.9 37.8 34.0 31.5 30.7 8.0
24 2022 43.7 31.9 33.6 60.0 56.6 50.3 49.9 17.7
24 2023 63.7 68.6 62.1 81.1 79.2 75.3 66.3 25.6

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 15MAY2024 15:09:00