Diagram

 

 Täckningsgrad i Norrbotten
  Åldersklass
Län År 23-70 23-25 26-30 31-40 41-50 23-50 51-64 65-70
25 2015 3.0 8.8 7.0 4.2 3.2 4.8 1.9 0.2
25 2016 3.5 8.7 7.9 4.7 3.6 5.2 2.7 0.2
25 2017 4.4 10.1 9.4 6.1 4.5 6.5 3.5 0.3
25 2018 5.6 11.1 11.3 8.0 5.9 8.1 4.5 0.6
25 2019 6.8 12.2 12.8 9.5 7.6 9.7 5.9 0.8
25 2020 12.5 12.1 14.6 18.6 16.3 16.3 10.6 5.5
25 2021 31.9 13.2 20.9 49.7 45.3 38.9 32.7 14.3
25 2022 48.8 13.1 25.6 73.4 69.1 57.1 53.2 24.3
25 2023 64.1 36.1 43.6 86.4 84.8 73.3 73.3 32.2

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 15MAY2024 15:09:00