Diagram för regionen

 

 Täckningsgrad i Norra regionen
  Täckningsgrad år
Region Åldersklass 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Riket 23-70 69.7 69.9 70.3 70.7 71.5 72.5 73.5 75.6 79.4
Västernorrland 23-70 69.4 70.0 69.1 68.5 67.7 71.8 73.8 76.2 78.8
Jämtland 23-70 69.4 71.2 70.3 69.6 69.0 69.4 69.9 70.1 74.6
Västerbotten 23-70 70.2 69.9 68.8 69.5 71.0 71.8 72.5 74.6 78.5
Norrbotten 23-70 71.3 69.3 69.5 70.2 70.3 70.9 72.1 73.7 75.4

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 30APR2020 15:16:18