Diagram för regionen

 

 Täckningsgrad i Norra regionen
  Täckningsgrad år
Region Åldersklass 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Riket 23-70 70.3 70.7 71.5 72.5 73.6 74.8 76.8 76.0 78.5
Västernorrland 23-70 69.1 68.5 67.7 71.8 73.8 76.3 79.6 79.7 84.3
Jämtland 23-70 70.3 69.6 69.0 69.4 69.9 69.8 73.5 76.2 81.8
Västerbotten 23-70 68.8 69.5 71.0 71.8 72.5 73.9 76.2 79.1 85.5
Norrbotten 23-70 69.5 70.2 70.3 70.9 72.1 73.8 76.1 75.7 77.8

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 27JUL2022 12:34:32