Diagram för regionen

 

 Täckningsgrad i Norra regionen
  Täckningsgrad år
Region Åldersklass 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Riket 23-70 7.8 10.9 17.0 24.8 36.0 44.6 57.3 65.6 72.0
Västernorrland 23-70 6.6 7.5 7.8 8.0 8.6 14.0 35.5 52.7 70.7
Jämtland 23-70 4.9 6.4 7.9 8.6 9.8 10.5 25.8 44.9 62.4
Västerbotten 23-70 7.8 8.6 9.8 11.0 12.0 12.0 26.6 43.7 63.7
Norrbotten 23-70 3.0 3.5 4.4 5.6 6.8 12.5 31.9 48.8 64.1

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 21MAY2024 15:42:13