Diagram för regionen

 

 Täckningsgrad i Södra regionen
  Täckningsgrad år
Region Åldersklass 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Riket 23-70 69.7 69.9 70.3 70.7 71.5 72.5 73.5 75.6 79.4
Kronoberg 23-70 62.2 61.1 59.8 58.3 56.9 56.9 57.9 62.5 72.3
Blekinge 23-70 68.5 67.4 66.8 67.8 70.4 71.6 72.2 74.1 73.6
Skåne 23-70 72.5 72.6 71.7 73.0 74.9 75.4 78.0 80.3 83.5

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 30APR2020 15:16:18