Diagram för regionen

 

 Täckningsgrad i Södra regionen
  Täckningsgrad år
Region Åldersklass 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Riket 23-70 70.3 70.7 71.5 72.5 73.6 74.8 76.8 76.0 78.5
Kronoberg 23-70 59.8 58.3 56.9 56.9 57.9 61.6 69.2 67.1 70.2
Blekinge 23-70 66.8 67.8 70.4 71.6 72.2 73.9 73.4 74.1 71.5
Skåne 23-70 71.7 73.0 74.9 75.4 78.0 78.9 80.4 80.8 82.1

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 27JUL2022 12:34:32