Diagram för regionen

 

 Täckningsgrad i Sydöstra regionen
  Täckningsgrad år
Region Åldersklass 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Riket 23-70 70.3 70.7 71.5 72.5 73.6 74.8 76.8 76.0 78.5
Östergötland 23-70 64.7 68.6 70.3 74.1 76.9 78.4 81.2 78.0 80.0
Jönköping 23-70 72.1 72.5 74.5 74.6 76.2 78.6 82.9 85.1 85.4
Kalmar 23-70 80.7 78.2 76.3 77.5 80.4 81.1 83.4 83.6 84.1

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 27JUL2022 12:34:32