Diagram för regionen

 

 Täckningsgrad i Sydöstra regionen
  Täckningsgrad år
Region Åldersklass 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Riket 23-70 69.7 69.9 70.3 70.7 71.5 72.5 73.5 75.6 79.4
Östergötland 23-70 64.7 65.3 64.7 68.6 70.3 74.1 76.9 79.4 84.7
Jönköping 23-70 69.2 70.3 72.1 72.5 74.5 74.6 76.2 79.5 84.2
Kalmar 23-70 82.4 81.7 80.7 78.2 76.3 77.5 80.4 81.5 83.5

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 30APR2020 15:16:18