Diagram för regionen

 

 Täckningsgrad i region Stockholm
  Täckningsgrad år
Region Åldersklass 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Riket 23-70 70.3 70.7 71.5 72.5 73.6 74.8 76.8 76.0 78.5
Stockholm 23-70 66.8 66.4 67.2 68.7 69.7 70.4 71.6 66.2 70.2
Gotland 23-70 60.8 61.9 65.8 67.1 68.8 69.7 71.0 66.2 68.8

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 27JUL2022 12:34:32