Diagram för regionen

 

 Täckningsgrad i region Uppsala-Örebro
  Täckningsgrad år
Region Åldersklass 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Riket 23-70 70.3 70.7 71.5 72.5 73.6 74.8 76.8 76.0 78.5
Uppsala 23-70 61.6 63.9 65.5 67.7 68.1 68.2 67.9 68.2 72.0
Södermanland 23-70 67.3 69.0 68.9 68.6 70.1 71.4 71.7 76.8 79.6
Värmland 23-70 76.0 74.5 75.9 77.9 80.9 84.7 86.4 88.7 88.2
Örebro 23-70 64.8 66.7 68.7 69.3 69.8 74.5 79.8 81.0 80.0
Västmanland 23-70 67.7 69.0 71.0 70.6 73.1 72.8 77.6 78.5 83.1
Dalarna 23-70 75.2 75.0 75.1 76.2 76.2 77.5 79.7 80.1 81.1
Gävleborg 23-70 72.1 72.1 73.1 74.1 74.7 74.9 74.7 74.1 75.8

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 27JUL2022 12:34:32