Diagram för regionen

 

 Täckningsgrad i region Uppsala-Örebro
  Täckningsgrad år
Region Åldersklass 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Riket 23-70 69.7 69.9 70.3 70.7 71.5 72.5 73.5 75.6 79.4
Uppsala 23-70 59.8 60.0 61.6 63.9 65.5 67.7 67.7 68.7 71.2
Södermanland 23-70 56.8 62.0 67.3 69.0 68.9 68.6 70.1 72.2 73.2
Värmland 23-70 74.0 74.9 76.0 74.5 75.9 77.9 80.9 85.0 86.9
Örebro 23-70 63.9 63.7 64.8 66.7 68.7 69.3 69.8 75.3 81.1
Västmanland 23-70 64.6 63.5 67.7 69.0 71.0 70.6 73.1 73.8 79.9
Dalarna 23-70 77.9 76.6 75.2 75.0 75.1 76.2 76.2 77.8 79.8
Gävleborg 23-70 73.4 72.5 72.1 72.1 73.1 74.1 74.7 75.2 75.9

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 30APR2020 15:16:18