Diagram för regionen

 

 Täckningsgrad i Västra regionen
  Täckningsgrad år
Region Åldersklass 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Riket 23-70 69.7 69.9 70.3 70.7 71.5 72.5 73.5 75.6 79.4
Halland 23-70 78.6 78.4 78.5 77.6 77.1 76.7 78.0 79.6 86.2
Västra Götaland 23-70 73.2 74.9 76.1 76.6 76.4 76.3 76.1 77.9 81.7

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 30APR2020 15:16:18