Diagram för regionen

 

 Täckningsgrad i Västra regionen
  Täckningsgrad år
Region Åldersklass 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Riket 23-70 70.3 70.7 71.5 72.5 73.6 74.8 76.8 76.0 78.5
Halland 23-70 78.5 77.6 77.1 76.7 78.0 78.3 83.2 85.3 87.0
Västra Götaland 23-70 76.1 76.6 76.4 76.3 76.1 76.7 78.9 79.6 81.8

Täckningsgraden för 2014 och senare har beräknats mot kvinnornas folkbokföringslän och kan därför variera för enskilda län med 1 procentenhet,
jämfört med tidigare beräkningssätt som använde provtagarens länstillhörighet.
Uppdaterad 27JUL2022 12:34:32