NKCx - Deltagande efter kallelse till gynekologisk cellprovtagning inom 3 månader och 1 år.

  Andel kallade kvinnor som tagit ett
gynekologiskt cellprov
Län Antal kallade
kvinnor 2019
inom 3 månader
(%)
inom 1 år
(%)
Stockolm 115292 47 59
Uppsala 15105 37 59
Södermanland 15198 61 70
Östergötland 25318 68 73
Jönköping 20167 71 81
Kronoberg 9536 70 76
Kalmar 9943 68 78
Gotland 2919 53 64
Blekinge 8150 73 83
Halland 21205 73 80
Skåne 73266 53 67
Västra Götaland 101298 71 77
Värmland 14845 72 83
Örebro 18599 69 75
Västmanland 18475 66 74
Dalarna 10944 68 81
Gävleborg 12965 69 78
Västernorrland 14819 78 82
Jämtland 6446 80 84
Västerbotten 17548 80 84
Norrbotten 9055 69 80
Hela landet 541093 63 72

Uppdaterad 11MAY2021 11:32:30