NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2018
051 S:t Göran

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 457 4.3% 130 1.2% . . 17 0.2% . . 1 0.0% 6 0.1% 9901 94.2% 10512 100.0%
ASCUS 473 32.4% 261 17.9% 1 0.1% 56 3.8% 2 0.1% 4 0.3% 7 0.5% 654 44.9% 1458 100.0%
CIN1 370 26.3% 565 40.1% 8 0.6% 156 11.1% 2 0.1% 2 0.1% 9 0.6% 297 21.1% 1409 100.0%
Körtelcellsatypi . . . . . . 2 100.0% . . . . . . . . 2 100.0%
Atypi av oklar celltyp 5 50.0% 4 40.0% . . . . . . 1 10.0% . . . . 10 100.0%
ASC-H 36 19.6% 49 26.6% 3 1.6% 82 44.6% 2 1.1% 2 1.1% 1 0.5% 9 4.9% 184 100.0%
CIN2 . . . . . . 4 100.0% . . . . . . . . 4 100.0%
CIN3 19 5.8% 18 5.5% 2 0.6% 266 81.6% 1 0.3% 13 4.0% . . 7 2.1% 326 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . . . . . 2 40.0% . . 3 60.0% 5 100.0%
Skivepitelcancer . . 1 33.3% . . . . . . 2 66.7% . . . . 3 100.0%
Totalt 1360 9.8% 1028 7.4% 14 0.1% 583 4.2% 7 0.1% 27 0.2% 23 0.2% 10871 78.1% 13913 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80001, M80009, M80703, M81403, M84006, M85006