NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
051 St Göran

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 383 4.8% 147 1.8% 15 0.2% 2 0.0% . . 4 0.0% 7502 93.2% 8053 100.0%
ASCUS 286 28.4% 206 20.4% 57 5.7% 2 0.2% 4 0.4% 3 0.3% 450 44.6% 1008 100.0%
LSIL 264 23.5% 410 36.5% 165 14.7% . . . . 1 0.1% 282 25.1% 1122 100.0%
Körtelcellsatypi 1 25.0% 1 25.0% 1 25.0% . . 1 25.0% . . . . 4 100.0%
Atypi av oklar celltyp 3 33.3% 1 11.1% 1 11.1% . . 2 22.2% . . 2 22.2% 9 100.0%
ASC-H 17 13.9% 36 29.5% 58 47.5% 1 0.8% 3 2.5% 3 2.5% 4 3.3% 122 100.0%
HSIL 13 5.5% 20 8.5% 190 80.9% 4 1.7% 5 2.1% . . 3 1.3% 235 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . . . 1 25.0% 2 50.0% . . 1 25.0% 4 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . . . . . . . 1 100.0% 1 100.0%
Totalt 967 9.2% 821 7.8% 487 4.6% 10 0.1% 17 0.2% 11 0.1% 8245 78.1% 10558 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M83803