NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
081 Region Stockholm

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 1795 6.9% 443 1.7% 115 0.4% 3 0.0% 10 0.0% 48 0.2% 23557 90.7% 25971 100.0%
ASCUS 984 36.9% 552 20.7% 235 8.8% 6 0.2% 3 0.1% 55 2.1% 835 31.3% 2670 100.0%
LSIL 615 28.5% 741 34.3% 345 16.0% 4 0.2% 3 0.1% 29 1.3% 424 19.6% 2161 100.0%
Körtelcellsatypi 74 34.1% 49 22.6% 45 20.7% 10 4.6% 1 0.5% 3 1.4% 35 16.1% 217 100.0%
Atypi av oklar celltyp 11 35.5% 2 6.5% 4 12.9% 1 3.2% . . . . 13 41.9% 31 100.0%
ASC-H 84 21.4% 91 23.2% 176 44.8% 10 2.5% 5 1.3% 3 0.8% 24 6.1% 393 100.0%
HSIL 88 11.7% 96 12.8% 522 69.5% 5 0.7% 6 0.8% 7 0.9% 27 3.6% 751 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom 5 6.8% 4 5.5% 7 9.6% 20 27.4% 18 24.7% 3 4.1% 16 21.9% 73 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . 1 20.0% . . . . 4 80.0% 5 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . 1 8.3% . . 9 75.0% . . 2 16.7% 12 100.0%
Skivepitelcancer 1 5.0% . . 8 40.0% . . 9 45.0% . . 2 10.0% 20 100.0%
Totalt 3657 11.3% 1978 6.1% 1458 4.5% 60 0.2% 64 0.2% 148 0.5% 24939 77.2% 32304 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80001, M80009, M80703, M81403, M81406, M84006, M84603, M85603, M88003, M89803, M89806, M96803