NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2018
088 (081) Huddinge

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 1329 3.0% 402 0.9% 8 0.0% 118 0.3% 6 0.0% 8 0.0% 108 0.2% 41937 95.5% 43916 100.0%
ASCUS 574 26.1% 476 21.6% 10 0.5% 240 10.9% 4 0.2% 2 0.1% 110 5.0% 786 35.7% 2202 100.0%
CIN1 539 24.8% 734 33.8% 21 1.0% 333 15.3% 6 0.3% . . 73 3.4% 465 21.4% 2171 100.0%
Körtelcellsatypi 45 24.1% 45 24.1% . . 45 24.1% 11 5.9% 11 5.9% 5 2.7% 25 13.4% 187 100.0%
Atypi av oklar celltyp 16 28.1% 8 14.0% . . 6 10.5% . . . . 3 5.3% 24 42.1% 57 100.0%
ASC-H 57 15.5% 65 17.7% 6 1.6% 198 54.0% 2 0.5% 8 2.2% 12 3.3% 19 5.2% 367 100.0%
CIN2 . . 1 16.7% . . 3 50.0% . . . . . . 2 33.3% 6 100.0%
CIN3 110 8.0% 135 9.8% 15 1.1% 1035 75.4% 15 1.1% 20 1.5% 17 1.2% 25 1.8% 1372 100.0%
Adenocarcinom 4 4.6% 6 6.9% . . 12 13.8% 19 21.8% 26 29.9% . . 20 23.0% 87 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . 1 10.0% 3 30.0% . . 6 60.0% 10 100.0%
Skivepitelcancer . . 2 4.7% . . 23 53.5% . . 14 32.6% 1 2.3% 3 7.0% 43 100.0%
Totalt 2674 5.3% 1874 3.7% 60 0.1% 2013 4.0% 64 0.1% 92 0.2% 329 0.7% 43312 85.9% 50418 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80001, M80009, M80413, M80703, M81401, M81403, M81406, M83803, M85603