NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
121 Uppsala

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 175 2.0% 235 2.6% 29 0.3% 1 0.0% 2 0.0% 2 0.0% 8494 95.0% 8938 100.0%
ASCUS 79 7.9% 357 35.5% 180 17.9% 3 0.3% 2 0.2% . . 384 38.2% 1005 100.0%
LSIL 37 5.4% 272 39.5% 226 32.8% 1 0.1% . . . . 152 22.1% 688 100.0%
Körtelcellsatypi 2 12.5% 6 37.5% . . 5 31.3% 2 12.5% . . 1 6.3% 16 100.0%
Atypi av oklar celltyp . . . . . . . . . . . . 1 100.0% 1 100.0%
ASC-H 2 2.2% 13 14.6% 66 74.2% 3 3.4% 4 4.5% . . 1 1.1% 89 100.0%
HSIL 2 0.7% 25 9.0% 224 80.9% 12 4.3% 9 3.2% . . 5 1.8% 277 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . . . . . 5 55.6% 3 33.3% . . 1 11.1% 9 100.0%
Adenocarcinom . . 1 100.0% . . . . . . . . . . 1 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . . . 3 75.0% . . 1 25.0% 4 100.0%
Totalt 297 2.7% 909 8.2% 725 6.6% 30 0.3% 25 0.2% 2 0.0% 9040 82.0% 11028 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81403, M83803, M85603, M98233