NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2018
121 Uppsala

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 387 1.9% 273 1.4% 11 0.1% 18 0.1% . . 2 0.0% 11 0.1% 19225 96.5% 19927 100.0%
ASCUS 54 9.0% 98 16.3% 20 3.3% 32 5.3% 2 0.3% 1 0.2% 5 0.8% 389 64.7% 601 100.0%
CIN1 103 9.2% 282 25.2% 52 4.6% 155 13.9% 3 0.3% 2 0.2% 14 1.3% 508 45.4% 1119 100.0%
Körtelcellsatypi 9 28.1% 7 21.9% 1 3.1% 3 9.4% 2 6.3% 5 15.6% 1 3.1% 4 12.5% 32 100.0%
Atypi av oklar celltyp 3 23.1% 5 38.5% . . 3 23.1% . . 1 7.7% . . 1 7.7% 13 100.0%
ASC-H 2 10.5% 5 26.3% 2 10.5% 8 42.1% 1 5.3% 1 5.3% . . . . 19 100.0%
CIN2 11 6.3% 31 17.8% 36 20.7% 82 47.1% 2 1.1% 3 1.7% . . 9 5.2% 174 100.0%
CIN3 2 1.2% 15 9.1% 9 5.5% 115 69.7% 5 3.0% 15 9.1% . . 4 2.4% 165 100.0%
Adenocarcinom 1 25.0% . . . . . . 1 25.0% . . . . 2 50.0% 4 100.0%
Skivepitelcancer 1 16.7% . . 1 16.7% . . . . 2 33.3% . . 2 33.3% 6 100.0%
Totalt 573 2.6% 716 3.2% 132 0.6% 416 1.9% 16 0.1% 32 0.1% 31 0.1% 20144 91.3% 22060 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81401, M81403, M84413, M85603