NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
131 Sörmland

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 251 2.7% 111 1.2% 15 0.2% . . 3 0.0% 5 0.1% 9008 95.9% 9393 100.0%
ASCUS 102 25.1% 78 19.2% 30 7.4% 1 0.2% 3 0.7% 7 1.7% 186 45.7% 407 100.0%
LSIL 81 26.6% 82 27.0% 39 12.8% 2 0.7% . . 3 1.0% 97 31.9% 304 100.0%
Körtelcellsatypi 2 12.5% 1 6.3% 3 18.8% 2 12.5% 2 12.5% . . 6 37.5% 16 100.0%
Atypi av oklar celltyp 3 14.3% 4 19.0% 3 14.3% . . 2 9.5% 1 4.8% 8 38.1% 21 100.0%
ASC-H 6 14.3% 9 21.4% 22 52.4% 1 2.4% . . 1 2.4% 3 7.1% 42 100.0%
HSIL 15 11.5% 26 20.0% 78 60.0% 3 2.3% 5 3.8% . . 3 2.3% 130 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom . . 1 33.3% . . 1 33.3% . . . . 1 33.3% 3 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . 2 50.0% 1 25.0% . . 1 25.0% 4 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 1 20.0% . . 2 40.0% 1 20.0% 1 20.0% 5 100.0%
Totalt 460 4.5% 312 3.0% 191 1.8% 12 0.1% 18 0.2% 18 0.2% 9314 90.2% 10325 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80009, M80703, M81403, M83803, M83806, M84613