NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2018
131 Eskilstuna

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 316 1.8% 84 0.5% 11 0.1% 8 0.0% . . 2 0.0% 2 0.0% 17245 97.6% 17668 100.0%
ASCUS 94 19.5% 94 19.5% 16 3.3% 12 2.5% . . 1 0.2% 5 1.0% 260 53.9% 482 100.0%
CIN1 87 21.4% 148 36.5% 26 6.4% 29 7.1% . . . . 2 0.5% 114 28.1% 406 100.0%
Körtelcellsatypi . . 2 11.1% 1 5.6% . . 3 16.7% 3 16.7% 2 11.1% 7 38.9% 18 100.0%
Atypi av oklar celltyp 1 5.0% 5 25.0% 3 15.0% 6 30.0% 1 5.0% . . . . 4 20.0% 20 100.0%
ASC-H 4 8.9% 8 17.8% 12 26.7% 19 42.2% . . . . 1 2.2% 1 2.2% 45 100.0%
CIN2 2 13.3% 1 6.7% 4 26.7% 8 53.3% . . . . . . . . 15 100.0%
CIN3 11 5.6% 24 12.2% 33 16.8% 113 57.4% . . 9 4.6% . . 7 3.6% 197 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . 1 25.0% . . 1 25.0% . . 2 50.0% 4 100.0%
Totalt 515 2.7% 366 1.9% 106 0.6% 196 1.0% 4 0.0% 16 0.1% 12 0.1% 17640 93.6% 18855 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80413, M80703, M81401, M81403, M81406, M83803, M84413, M88003