NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2018
211 Linköping

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 377 1.3% 249 0.8% . . 18 0.1% . . . . 3 0.0% 29157 97.8% 29804 100.0%
ASCUS 158 8.4% 452 24.1% 1 0.1% 163 8.7% 5 0.3% 2 0.1% 10 0.5% 1081 57.7% 1872 100.0%
CIN1 87 8.3% 417 39.8% 2 0.2% 194 18.5% 5 0.5% 5 0.5% 7 0.7% 332 31.6% 1049 100.0%
Körtelcellsatypi 24 42.1% 13 22.8% . . 3 5.3% 4 7.0% . . . . 13 22.8% 57 100.0%
Atypi av oklar celltyp 1 25.0% . . . . . . . . 1 25.0% . . 2 50.0% 4 100.0%
ASC-H 4 2.4% 52 30.8% . . 100 59.2% 7 4.1% 2 1.2% . . 4 2.4% 169 100.0%
CIN3 4 1.5% 28 10.3% . . 212 78.2% 11 4.1% 12 4.4% 1 0.4% 3 1.1% 271 100.0%
Adenocarcinom 1 5.0% . . . . . . 8 40.0% 4 20.0% . . 7 35.0% 20 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . . . . . . . 2 100.0% 2 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 7 53.8% . . 6 46.2% . . . . 13 100.0%
Totalt 656 2.0% 1211 3.6% 3 0.0% 697 2.1% 40 0.1% 32 0.1% 21 0.1% 30601 92.0% 33261 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M85603