NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
211 Östergötland

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 671 5.2% 197 1.5% 20 0.2% . . . . 3 0.0% 12020 93.1% 12911 100.0%
ASCUS 456 27.3% 422 25.3% 114 6.8% 2 0.1% 2 0.1% 13 0.8% 660 39.5% 1669 100.0%
LSIL 189 17.4% 379 34.9% 153 14.1% . . 1 0.1% 9 0.8% 354 32.6% 1085 100.0%
Körtelcellsatypi 24 48.0% 12 24.0% 2 4.0% 3 6.0% 1 2.0% 1 2.0% 7 14.0% 50 100.0%
Atypi av oklar celltyp . . . . . . . . . . . . 2 100.0% 2 100.0%
ASC-H 11 10.6% 27 26.0% 61 58.7% 1 1.0% 2 1.9% 1 1.0% 1 1.0% 104 100.0%
HSIL 5 1.5% 34 10.4% 260 79.8% 4 1.2% 13 4.0% 2 0.6% 8 2.5% 326 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom 1 7.7% . . . . 6 46.2% 3 23.1% 1 7.7% 2 15.4% 13 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . 1 25.0% . . 3 75.0% 4 100.0%
Skivepitelcancer . . . . 9 69.2% . . 3 23.1% . . 1 7.7% 13 100.0%
Totalt 1357 8.4% 1071 6.6% 619 3.8% 16 0.1% 26 0.2% 30 0.2% 13058 80.7% 16177 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M84413, M84416, M84616