NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2020
231 Jönköping

  Benignt LSIL HSIL AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 370 2.9% 78 0.6% 9 0.1% 1 0.0% . . 13 0.1% 12323 96.3% 12794 100.0%
ASCUS 416 29.4% 278 19.7% 114 8.1% 5 0.4% . . 25 1.8% 575 40.7% 1413 100.0%
LSIL 123 22.0% 231 41.4% 73 13.1% 1 0.2% . . 11 2.0% 119 21.3% 558 100.0%
Körtelcellsatypi 10 29.4% 6 17.6% 5 14.7% 6 17.6% 3 8.8% . . 4 11.8% 34 100.0%
Atypi av oklar celltyp 2 33.3% . . 2 33.3% . . 1 16.7% . . 1 16.7% 6 100.0%
ASC-H 18 15.1% 24 20.2% 68 57.1% 1 0.8% 5 4.2% 3 2.5% . . 119 100.0%
HSIL 13 4.9% 40 14.9% 187 69.8% 5 1.9% 14 5.2% 2 0.7% 7 2.6% 268 100.0%
Misstänkt Adenocarcinom 1 25.0% . . . . . . . . 2 50.0% 1 25.0% 4 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . 2 100.0% . . . . . . . . 2 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 1 50.0% 1 50.0% . . . . 2 100.0%
Totalt 953 6.3% 657 4.3% 460 3.0% 20 0.1% 24 0.2% 56 0.4% 13030 85.7% 15200 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (LSIL) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81403, M81406