NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2018
231 Jönköping

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 301 2.4% 26 0.2% 1 0.0% 3 0.0% . . 3 0.0% 11 0.1% 12312 97.3% 12657 100.0%
ASCUS 335 31.0% 132 12.2% . . 73 6.8% . . 2 0.2% 55 5.1% 482 44.7% 1079 100.0%
CIN1 140 26.9% 160 30.7% . . 54 10.4% 1 0.2% . . 23 4.4% 143 27.4% 521 100.0%
Körtelcellsatypi 6 26.1% 3 13.0% . . 3 13.0% 2 8.7% 3 13.0% . . 6 26.1% 23 100.0%
Atypi av oklar celltyp 9 30.0% 3 10.0% . . 6 20.0% 1 3.3% 1 3.3% 2 6.7% 8 26.7% 30 100.0%
ASC-H 21 21.9% 17 17.7% . . 54 56.3% . . 2 2.1% 2 2.1% . . 96 100.0%
CIN3 22 8.8% 24 9.6% . . 173 69.2% 6 2.4% 9 3.6% 3 1.2% 13 5.2% 250 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . 1 20.0% 1 20.0% . . . . 3 60.0% 5 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . . . 2 66.7% 1 33.3% . . 3 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 3 100.0% . . . . . . . . 3 100.0%
Totalt 834 5.7% 365 2.5% 1 0.0% 370 2.5% 11 0.1% 22 0.1% 97 0.7% 12967 88.4% 14667 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M80703, M81401, M81403, M81406, M83803